Return to 19' Boston Whaler 190 Montauk Continue to Full Specs
Video: 2008 Boston Whaler 190 Montauk